Diversiteitsvisie

Diversiteitsvisie

Redmond Consultancy & Management (RCM) is een innovatieve organisatie die zich voortdurend inzet voor een ‘diverse’ en duurzame samenleving. De oprichter, Henk Redmond, heeft zich op unieke wijze laten inspireren (Doe altijd het goede voor anderen en behandel ze zoals u behandeld wilt worden.) door Dr. Sophie Redmond (zijn groottante en eerste vrouwelijke arts in de Republiek Suriname 1907-1955).

WAT IS DIVERSITEIT?
Diversiteit is alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen, die mits goed benut, resulteren in kwaliteitsverbetering. De zichtbare dingen – zoals leeftijd, cultuur, geslacht en beperking – en de minder zichtbare dingen zoals sociale achtergrond, persoonlijkheid, competenties en werkstijlen. Als u goed om kunt gaan met diversiteit wil dat zeggen dat u om kunt gaan met verschillende mensen.

Inclusie is alle aspecten die nodig zijn om mensen met plezier te kunnen laten samenwerken, ongeacht de organisatiecultuur. Hoe heet u nieuwe medewerkers welkom? Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond?


DIVERSITEITSVISIE VAN REDMOND
Door vergrijzing, verkleuring, ontgroening en genderbalans verandert onze samenleving drastisch. De huidige krappe Nederlandse arbeidsmarkt zal alleen maar krapper worden. Om het werk te kunnen blijven doen, moeten wij ons ervan bewust zijn dat nieuwe groepen werknemers worden aangeboord en geschoold. Wij zullen slimmer moeten werken. Onze economie heeft mede vanwege de globalisering grote klappen gehad. Het feit dat er de komende jaren steeds meer diversiteit zal komen in het personeelsbestand van bedrijven en organisaties brengt extra mogelijkheden met zich mee. Maar betekent ook voor velen een nieuwe situatie. Hoe kunt u een optimale inzetbaarheid bereiken met de beschikbare talenten en daarmee optimale resultaten behalen. Een doordacht strategisch en HR beleid om het vervangingsprobleem het hoofd bieden is hierbij op zijn plaats. Een diversiteitsplan geeft helderheid en draagvlak waardoor u een zorg minder heeft.

Diversiteitsfilmpje …

DIVERSITEITSBELEID

Diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat de verschillen tussen mensen erkend, gewaardeerd en productief aangewend worden. Het richt zich op alle activiteiten binnen een organisatie die bijdragen aan het optimaal en duurzaam benutten van alle medewerkers, rekening houdend met al hun verschillen en overeenkomsten. We kunnen in Nederland niet op dezelfde voet doorgaan. We zullen onszelf én ons beleid moeten aanpassen c.q. aanscherpen.
Vitamine A: de juiste Aandacht aan elkaar geven op basis van wederzijds respect. Hoe bereikt en behoudt u de juiste klanten? Hoe werft en behoudt u vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, multicultureel talent? Welke perspectieven en stuurmiddelen gebruikt u? Hoe bereikt u loyaliteit, zowel bij uw klanten als bij uw medewerkers?

VOORDELEN
De voordelen zijn:
· verhoogde productiviteit en betere prestaties van medewerkers (verhoogde creativiteit en flexibiliteit);
· bredere toegang tot de arbeidsmarkt;
· verbetering van het probleemoplossende vermogen;
· beter begrip van afzetmarkten en een hoger marktaandeel;
· betere aansluiting bij klantbehoeften;
· verbetering van de medewerkerstevredenheid en hun betrokkenheid;
· beter binden en boeien van talentvolle medewerkers (lager ziekteverzuim);
· minder discriminatie en ongelijke behandeling op de werkvloer.

RCM ondersteunt de veelkleurige Vereniging Kingdom Business Community van zakenmensen die bij elkaar komen om stappen te zetten en hun dromen te realiseren.


MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het vinden van een succesvolle balans tussen de drie P´s: People, Planet en Profit.

MVO heeft een dubbele doelstelling: financiële en maatschappelijke winst. U kunt diversiteit zowel binnen als buiten uw bedrijf benutten. Dat kan door betrokken te zijn bij maatschappelijke en culturele projecten. Zo gaat er een wereld voor u open en kunt u uw inlevingsvermogen vergroten.

Waarden en normen vervagen, maar bedrijven en personen worden steeds meer afgerekend op hun handelen. Door consumenten, klanten, zakenrelaties, buurtbewoners of het eigen personeel. Herbezinning op ondernemen is nodig om op den duur sociaal en financieel te overleven. Bedrijven moeten ´netjes´ zakendoen met aandacht voor mens, maatschappij en milieu, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO. MVO wordt ook wel CSR Corporate Social Responsibility genoemd. RCM ondersteunt het maatschappelijke programma van Stichting Father and Mother Figure waarbij schoolgaande jongeren een jaar lang een helpende hand krijgen van een positief rolmodel.


Belt u mij voor een gratis intakegesprek op 06-37115804 of +597 7573898. Maatwerk is mogelijk.