Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie ©

U wilt uw leiderschapskwaliteiten versterken en alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Dan kunt u met deze dienst een praktische bedrage tot een ‘goede’ invulling van diversiteit en behoud van klanten en werknemers voor uw organisatie krijgen.

Producten 

 • Intercultureel management & leiderschap.
 • Interculturele communicatie.
 • Conflictpreventie en -hantering.

Onderwerpen

 • Hoe communiceert u optimaal met klanten en werknemers met een Aziatische, Caribische, Europese, Afrikaanse of Amerikaanse achtergrond?
 • Wat zijn de 10 meest voorkomende interculturele miscommunicaties?
 • Wilt u nieuwe inzichten en instrumenten om uw afdeling “talent-proof” te maken?
 • Wilt u een inclusieve afdeling, waarin een ieder zich op een ‘vanzelfsprekende’ manier thuis voelt?
 • Hoe groot is uw empatisch vermogen?
 • Wilt u een nieuw perspectief met de heldere diversiteitsvisie van Redmond horen en zien?
 • Wilt u kennismaken met onze simulatie- en interventie-technieken?
 • Deze, en ook onze co-creatie methodiek (onderstaande diversiteitschijf) delen wij graag met u.
 • Kennisdeling is kracht!

RedmondDiversityInclusionManagementABNDialogueshouse22-04-09 594

Resultaten

• U heeft inzicht in hoe mis-communicaties kunnen ontstaan en hoe deze op te lossen.
• U kunt tools hanteren om leiding te geven aan divers samengestelde teams.
• U heeft inzicht in de rol die u in groepen wilt innemen en bent intercultureel competent.
• U oefent effectieve invloed uit op de besluitvorming, zonder conflicten te veroorzaken.
• U bent goed voorbereid op nieuwe medewerkers en het behouden van ze.
• U weet hoe u uw denken en intuïtie optimaal in kunt zetten in uw groei.

Doelgroep (maximaal 10 gelijkgestemde deelnemers in unieke setting)

Voor Directieleden, Lijnmanagers, Staffunctionarissen, Expats, Beleidsmedewerkers, Personeelsadviseurs, Senior Medewerkers van MKB+ en Groot bedrijf.


Diversiteitschijf


Belt u mij voor een gratis intakegesprek op 06-37115804 of +597 7573898. Maatwerk is mogelijk.