Aanpak

Aanpak

RedmondDiversityInclusionManagementABNDialogueshouse22-04-09 607De aanpak van Redmond is multi-culturele ontwikkelingscoaching met de diversiteit-mix van Kwaliteit, Kennis, Kunde, Kennissen en Karakter. Deze 5K’s worden in samenhang én cross-cultureel bij u toegepast. Redmond hanteert de Prince-2 Projectmanagement methodiek.

Na business analyse en deskundig advies voert Redmond interventies in uw organisatie uit op basis van de ondertekende offerte (resultaatafspraken).

Waarderend onderzoeken én implementeren: Redmond richt zich op zowel het “WAT” als het “HOE”.Dit doet hij door het samen met u helpen:1. VASTSTELLEN (Nulmeting: waar willen we meer van?)2. VERTELLEN (Waarderen wat er al is.)

3. VERBEELDEN (Visie op wat er nog meer mogelijk is.)

4. VERNIEUWEN (Construeer de gewenste toekomst.)

5. VERWEZENLIJKEN (Realiseer de nieuwe toekomst.)

Let op: ‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!’ Er wordt gekeken naar de reeds aanwezige positieve elementen in uw organisatie. De aanpak kan zowel In-Company bij u in de organisatie of op een externe locatie, bijvoorbeeld een hotel (een Hei-sessie) worden toegepast. 

Tevens worden alle relevante stakeholders bij de aanzet tot de benodigde verandering betrokken. Hierdoor is in korte tijd een doorbraak mogelijk. Dus, geen traditionele, op (organisatie)problemen gerichte aanpak. 

RedmondDiversityInclusionManagementABNDialogueshouse22-04-09 623Kernkwaliteit REDMOND: SAMENWERKEN

Kernwaarden van REDMOND:
Verbindend – Grensverleggend – Liefde

Een oud Surinaams gezegde luidt: ‘Sabiso diri’.
Dit betekent: als je iets wilt leren moet je je inspannen 
(Kennis is duur).


Belt u mij voor een gratis intakegesprek op 06-37115804 of +597 7573898. Maatwerk is mogelijk.