Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Top 8 Veelgestelde vragen. REDMOND geeft de antwoorden.

RedmondConsultancyZakendoeninSurinameKVKAmsterdam17-03-09 0011. ‘Ik wil advies m.b.t. de cultuuromslag naar meer klantgericht werken, duurzaam ondernemen en ontwikkeling van teamgeest. Welk traject kunt u voor ons samenstellen?’

2. ‘Wij willen advies bij het formuleren c.q. her-ijken van ons (diversiteits-)beleid, visie en strategie. Welke concrete implementatie-aanpak adviseert u ons om dit te vertalen naar de werkvloer?’

3. Ik wil me verder ontwikkelen d.m.v. persoonlijke (multiculturele) coaching. Wat zijn de mogelijkheden en hoe lang duurt het om nog meer inspiratie te krijgen?’

4. ‘Vanuit de OR willen we onze huidige competenties op een verfrissende manier versterken, mede vanwege een conflict. Dan kunnen we een goede sparring-partner kunnen zijn voor de directie. Kunt u mediation en/of een trainingsprogramma aanbieden?’


RedmondConsultancyZakendoeninSurinameKVKAmsterdam17-03-09 0065. ‘Ik wil als ondernemer weten wat de investeringsmogelijkheden (in binnen- en buitenland) zijn, zodat mijn bedrijf verder kan groeien. Ik heb ooit een gouden handdruk gehad en wil die benutten. Wat adviseert u mij en kunt u actief helpen bij het maken van mijn ondernemingsplan en invullen van mijn subsidie-aanvraag? Hoe kan ik business matching(vraag en aanbod) benutten?’

6. ‘Wij willen graag de samenwerking in ons directie- en managementteam versterken met behulp van uw instrument “Simulatiegame”. Welke resultaten zijn haalbaar om onze interculturele competenties te vergroten?’

7. ‘Wij willen onze personeelsleden bewust maken van de nieuwe organisatie-visie m.b.v. een praktische Simulatiegame. Met welke klanten heeft u ervaring? En in welke landen?’

8. ‘Hoe kan RCM ons helpen om m.b.v. (executive) recruitment met Diversiteit & Inclusie als invalshoek, snel gekwalificeerd personeel te werven, te selecteren en te behouden?’


Belt u mij voor een gratis intakegesprek op 06-37115804 of +597-7573898. Maatwerk is mogelijk.