Personal Coaching

Personal Coaching RCM ©

EXECUTIVE COACHING is een vorm van personal coaching voor executives waarbij het ontwikkelen van uw interculturele competenties op basis van uw leerdoel de focus is. Wij begeleiden u vanuit onze diversiteitskracht. Redmond heeft een heldere diversiteitsvisie. Hij traint ook ‘expats’ van met name multinationals op het gebied van leven en werken in bij voorbeeld Suriname. Het is dan gemakkelijker voor ze om cultuurverschillen te overbruggen. Hun communicatie stemmen ze beter af op de belevingswereld van de ander.

Heeft u een inclusieve organisatie, waarin een ieder zich op een ‘vanzelfsprekende’ manier thuis voelt? Kunt u hoger opgeleide (bi-culturele) talenten werven, selecteren & behouden? Wij matchen uw organisatie met het juiste talent. De Inclusie- en Diversiteitscan en Businesscase geven inzicht in waar uw organisatie staat en zijn de basis voor uw volwassenheidsverbeterstrategie.
Meer info Inclusie- en Diversiteitscan …

Henk Redmond bij ABNAMRO over maximale benutting van leiderschaps- en (top)talentontwikkeling.BUSINESS COACHING is een vorm van personal coaching voor ondernemers waarbij het geven van nieuwe inzichten en oplossingen op basis van een grondige analyse van uw Business processen de focus is. Dit gebeurt op basis van onze diversiteitsvisie waarbij out-of-the-box denken en handelen de basis is. Redmond gelooft dat veel vooroordelen en stereotyperingen weggenomen kunnen worden door interactie en dialoog met personen uit andere culturen. Wilt u betere keuzes maken? Keuzes vruchtbaar zijn voor zowel het zakendoen als voor persoonlijke ontwikkeling? Dan is het belangrijk om de blokkades te zien, te erkennen en daarna weg te nemen. Dit geldt voor zowel de groeifase of de turnaroundfase van uw onderneming. De Inclusie- en Diversiteitscan en Businesscase geven inzicht in waar uw organisatie staat en zijn de basis voor uw volwassenheidsverbeterstrategie.


Belt u mij voor een gratis intakegesprek op 06-37115804 of +597 7573898. Maatwerk is mogelijk.